PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

26.09.2017.
Dokumenti

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N.« br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom i 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranskežupanije« br.25/09, 5/09 i 13/13), na 27. sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. god.  Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 35/2016 .