JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

27.09.2020.
Natječaji
NATJEČAJ ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Raspisan je JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zakup građevinskog zemljišta po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,  51521 Punat
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se u „Novom listu“ dana 27. rujna 2020. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati dana 12. listopada 2020. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima.  
Otvaranje i izbor ponuda obavit će se 13. listopada 2020. godine u 12:30 sati u prostorijama Općine Punat.
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Detalji natječaja i grafički prikaz - U PRILOGU: