Prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni redar

12.07.2016.
Natječaji

Objavljuje se oglas za prijam u službu komunalnog redara (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave oglasa.

Detalji natječaja i obavijest u prilogu: