PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

26.09.2017.
Dokumenti

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI


Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12 i 94/13 - Zakon o održivom gospodarenju otpadom, 153/13 - Zakon o gradnji, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije » 25/09, 35/09 i 13/13) na 27.sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 35/16.