Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

01.02.2017.
Dokumenti

S ciljem standardizacije primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću, i s posebnim fokusom na županije, gradove i općine,  Povjerenik za informiranje, suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvor: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prilog: