JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

25.03.2024.
Natječaji

Objavljuje se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini
 
Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini. Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, broj 111/21 i 114/22) elektronički mediji su audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Punat koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno. Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti.
 
Cilj financiranja proizvodnje i objave programskih sadržaja je informiranje mještana o projektima i programima Općine Punat i s područja Punta i Stare Baške, a koji su od interesa za mještane te o odlukama, uslugama, radu općinske uprave i njezinih tijela kroz čiji se rad zadovoljavaju potrebe i ostvaruju interesi mještana Punta i Stare Baške.
 
Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga te usluga elektroničkih publikacija i koji ispunjavaju uvjete navedene u Javnom pozivu.
 
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Općine Punat, odnosno do 9. veljače 2024. godine.