PRORAČUN OPĆINE PUNAT - ARHIVA

06.07.2016.
Dokumenti

otvorena dozvolaInformacije o Proračunu Općine Punat, čiji je autor Općina Punat ustupljene su pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Datum posljednje izmjene: 19. rujna 2017. godine.


2017. godina

    - PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU    
    - ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU
      - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
      - 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
      - ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU
      - 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU
      - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU
      - 2. DOPUNA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

         

 


2016. godina
    PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017.-2018. GODINU
       - ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU
       - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
       - ODLUKA O SUSTAVU GLAVNE KNJIGE RIZNICE OPĆINE PUNAT TE NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE
       - 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
       - 1. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
       - PROGRAM MJERA ZA POKRIĆE MANJKA PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
       - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU
       - 2. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
       - 2. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
 
      - IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU
       - BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU
       - TABLICE UZ OBAVEZNE BILJEŠKE ZA 2016. GODINU
       - KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. GODINU
       - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT U 2016. GODINI
       - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT U 2016. GODINI - TEKSTUALNI DIO
       - IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE PUNAT U 2016. GODINI
       - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT U 2016. GODINI
       - GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT U 2016. GODINI
       - ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2016. GODINI

       
       


2015. godina


 2014. godina
 


2013. godina
 


2012. godina
 


2011. godina

  •  

Izdvojeno:
 
Prilog: