NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT - PONIŠTENJE

09.06.2018.
Natječaji

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja. 
Odluka - u prilogu.

Zadnja izmjena na stranici 9. lipnja 2018, u 09:15 sati.


Objavljuje se Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat na neodređeno vrijeme, na radno mjesto VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 47/18 od 23. svibnja 2018. godine. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu-voditelj“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Tekst natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU: