JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2028. GODINE

29.02.2024.
Natječaji

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/24), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Punat za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 

Ponude se dostavljaju počevši od dana 1. ožujka 2024.godine.
 

Rok za dostavu ponude je zaključno do dana 18. ožujka 2024. godine do 15,00 sati, bez obzira na način dostave.
Ponude zaprimljene u pisarnici Općine Punat nakon navedenog roka, bez obzira na koji su način i u koje vrijeme poslane, smatraju se nepravodobne.

Ponude se dostavljaju na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat
 
u zatvorenoj omotnici, s naznakom: «PONUDA ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU) – NE OTVARATI».
 

Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime i adresa ponuditelju, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuditelju u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda.
Nepotpuni, neuredni i nepravodobni zahtjevi, odnosno ponude neće se razmatrati te se neće pozivati ponuditelje na upotpunjavanje dokumentacije.
 
 
Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Općine Punat svakoga radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.