JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - RANG LISTA KANDIDATA

10.07.2018.
Natječaji

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prijam u službu vježbenika višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat – 1 izvršitelj/ca objavljuje Rang listu kandidata.
Rang lista - U PRILOGU:

Osvježeno 10. srpnja 2018. u 10:00 sati.
 


U “Narodnim novinama” broj 53/18 od dana 8. lipnja 2018. godine objavljen je natječaj za prijam vježbenika – višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije prijave su pravodobne, uredne i koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 6. srpnja (petak) 2018. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

DETALJI - U PRILOGU:

Osvježeno 29. lipnja 2018. u 07:13


Objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam vježbenika u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 53/18 dana 8. lipnja 2018. godine.

Tekst natječaja, obavijest u vezi provedbe natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU: