Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2017. godini

05.04.2018.
Dokumenti

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 30.  stavkom  4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) Općinsko vijeće Općine Punat na 10. sjednici održanoj 27. ožujka 2018. godine donijelo je Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini. Zaključak je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 8/18 od 30. ožujka 2018. godine.