Natječaj za prodaju nekretnina

06.02.2016.
Natječaji

Objavljen je natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat i to – 112/2883 dijela z.č. 778/19, pašnjak površine 2883 m², upisana u zk.ul. 4254 k.o. Stara Baška. 

Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u Novom listu od nedjelje, 7. veljače 2016. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju nekretnine po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.