Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - Poništenje natječaja

27.12.2018.
Natječaji

Osvježeno 27. prosinca 2018. godine. objavom Odluke o poništenju natječaja.


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 94/18 od 24. listopada 2018. godine.

 Cjeloviti tekst Natječaja, Obavijest u vezi provedbe natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU: