OTVORENI PODACI - VLASNIČKA STRUKTURA I FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA ELEKTRONIČKOG MEDIJA

18.04.2019.
Dokumenti

Web stranica www.punat.hr službeno je web mjesto Općine Punat koje služi informiranju javnosti o aktivnostima jedinice lokalne samouprave te o novostima i događanjima iz samoupravnog djelokruga JLS. Građanima je putem web stranice omogućeno sudjelovanje u e-savjetovanjima o različitim propisima u donošenju kao i korištenje servisa EUMIS - Info servis za građane putem kojega se građanima omogućuje korištenje pripremljenih obrazaca zahtjeva za ostvarivanje raznih prava kao i podnošenje prigovora, primjedbi ili pohvala te postavljanje pitanja i dobivanje odgovora. Građanima je putem web stranice omogućeno korištenje web servisa "Portal OKO" za prijavu raznih komunalnih problema kao i E-sjednice za praćenje rada Općinskog vijeća Općine Punat.

Elektronički medij - web stranica www.punat.hr u vlasništvu je Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
Zadnja izmjena na stranici 18. travnja 2019. godine u 08:23