Natječaj za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat

13.12.2015.
Natječaji

U Novom listu od 13. prosinca 2015. (nedjelja) objavljena je OBAVIJEST o raspisivanju natječaja za prodaju/zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat.  
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za kupnju/zamjenu nekretnina po natječaju – ne otvarati» na adresu: OPĆINA PUNAT Novi put 2 51521 Punat.  
Ponude  se  predaju  neposredno  na  urudžbeni  zapisnik  ili  putem  pošte  preporučenom  pošiljkom,  a krajnji rok za dostavu ponuda je 8. (osmi) dan od dana objave obavijeti o natječaju u "Novom listu" do 15,00 sati, neovisno o načinu dostave.

NATJEČAJ DETALJNO U PRILOGU: