NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

07.11.2017.
Natječaji

Objavljen je Natječaj za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Punat. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Ponuda za zamjenu nekretnina po natječaju – NE OTVARATI» na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu“ do 15,00 sati neovisno o načinu dostave. Obavijest o raspisanom natječaju objavljena je u „Novom listu“ dana 7. studenog 2017. godine. Ponude koje pristignu nakon 15,00 sati 15. studenog 2017. godine bez obzira na način dostave smatraju se zakašnjelima. 
Izbor ponuda obavit će se 16. studenog 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Punat. Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.

Detalji Natječaja - u prilogu: