JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE - POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

03.04.2019.
Natječaji

Nakon provedenog postupka natječaja za prijam u službu i provjere znanja i sposobnosti, u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ice za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat primljena je kandidatkinja Anamarija Rimay.

Zadnja izmjena na stranici 15. travnja 2019. u 11:07 sati.
              


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto viši stručni suradnik/ica za pravne poslove, na neodređeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.  
U “Narodnim novinama” broj 27/19 od dana 20. ožujka 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, višeg stručnog suradnika/ice za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 9.4. (utorak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

Detalji poziva - U PRILOGU
Zadnja izmjena na stranici: 3. travnja 2019. u 06:57 sati. 


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRAVNE POSLOVE (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu- viši stručni suradnik za pravne poslove“  na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 27/19 s danom 20. ožujka 2019. godine.

Tekst natječaja, obavijest o provedbi natječaja i obrazac Privole - U PRILOGU: