NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT - PONIŠTENJE NATJEČAJA

19.06.2018.
Natječaji

Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta-prometnog i komunalnog redara u JUO Općine Punat, objavljenog u "Narodnim novinama" broj 47/18 od 23. svibnja 2018. godine.
Tekst Odluke - u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici 19.06.2018. godine u 10:58
 


U “Narodnim novinama” broj 47/18 od dana 23. svibnja 2018. godine objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, referenta – prometnog i komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 18.06. (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

TEKST POZIVA - U PRILOGU

Zadnja izmjena na stranici 9.06.2018. u 09:25


Objavljuje se Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat na neodređeno vrijeme, na radno mjesto REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 47/18 od 23. svibnja 2018. godine. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu-referent“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Tekst natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU: