Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

26.12.2018.
Dokumenti

Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 42/18.