ETIČKO POVJERENSTVO

28.09.2017.
Odluke

Poštivanje Etičkih kodeksa nadzire i pritužbe rješava Etičko povjerenstvo Općine Punat.


Zahtjevi, predstavke i/ili pritužbe Etičkom povjerenstvu Općine Punat predaju se osobnom dostavom u pisarnicu Općine Punat, preporučenom poštom na adresu OPĆINA PUNAT, ETIČKO POVJERENSTVO, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT ili putem elektroničke pošte (e-mail) na adresu: etika@punat.hr
RJEŠENJE O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA OPĆINE PUNAT