Rujan 2023

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine - Savjetovanje je zatvoreno

29.09.2023.

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje 2024. – 2028. godine uređuju se poslovi redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za  razdoblje 2024. – 2028. godine te izvore sredstava za njihovu realizaciju. Predmetnim Planom propisane su mikrolokacije za navedeno razdoblje.

OBAVIJEST - REDOVNI DIMNJAČARSKI POSLOVI U RAZDOBLJU OD 02.10. - 14.10.2023. godine

27.09.2023.

Redovni dimnjčarski poslovi za korisnike kućanstva odvijati će se jednom u sezoni grijanja i to u 2023 godini u razdoblju od 02.10.2023. do 14.10.2023. godine
 

Za sve korisnike kojim je potrebna usluga mogu izvršiti rezervaciju termina na broj  099 251 3626.
 

U radovima je usporedno predviđeno obrada svih naselja Općine Punat, a po potrebi dužina izvođenja radova se može produžiti. Početak radova uvjetovana je povoljnim vremenskim uvjetima te je mogući odmak od 10-tak dana u početku radova.
 

Obavijesti

Odluke i akti općinskog načelnika Općine Punat

26.09.2023.
  •  Općinski načelnik zastupa Općinu Punat i nositelj je izvršne vlasti Općine Punat. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog općinskog načelnika.

    U obavljaju izvršne vlasti općinski načelnik:

    - priprema prijedloge općih akata,

    - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

    - utvrđuje prijedlog proračuna Općine Punat i izvršenje proračuna,

Prilog: 
Odluke

NAJAVA IZVOĐENJA RADOVA U STAROJ BAŠKI 25. - 30. 09. 2023. godine

22.09.2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u Staroj Baški.
 

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.
 

Obavijesti

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI REFERENT - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR, za obavljanje vježbeničkog staža

22.09.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto

VIŠI REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

21.09.2023.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta odnosno izvođenje građevinsko- obrtničkih radova, nabava i postavljanje dječjih igrala, hortikultura, hidroinstalacije i elektroinstalacije, sukladno Glavnom arhitektonskom projektu za izvođenje radova, broj projekta: 21_21_GP, izrađenog od AO16, D.O.O., Krešimirova 1, Rijeka i priloženim troškovnicima.
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. listopada 2023.godine (petak), do 12:00 sati.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza

20.09.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1- ulica I.G.Kovačića sukladno Troškovniku i Prometnom projektu Povećanje sigurnosti prometa na dijelu ulice Ivana Gorana Kovačića u mjestu Punat, broj PR-137/23 izrađenog od GPZ d.d., Đure Šporera 8, 51 000 Rijeka.

CPV oznaka: 45233150-5 Radovi na izgradnji uspornika.
 

Natječaji

NAJAVA IZVOĐENJA RADOVA U STAROJ BAŠKI 18. - 23. 09. 2023. godine

18.09.2023.

Najavljuju se radovi na izgradnji širokopojasne mreže sljedeće generacije u Staroj Baški.
 

Nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacija, ili NGA mreža, naziv je za suvremenu komunikacijsku mrežu izgrađenu od svjetlovodnih niti i kabela. Svjetlovodna mreža je vrsta NGA mreže u kojoj su svjetlovodne niti i kabeli položeni do krajnjih korisnika. Svjetlovodna mreža omogućava brzi pristup internetu za sve krajnje korisnike spojene na mrežu, s brzinama od nekoliko stotina megabita po sekundi (Mbit/s), pa do nekoliko gigabita po sekundi (Gbit/s) i više.
 

Obavijesti

Stranice