JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2024. GODINI

11.03.2024.
Natječaji

Odluke o programima i projektima koji su odabrani za (su)financiranje u 2024. godini od strane Općine Punat možete pronaći u sklopu ove objave.
 
Molimo sve udruge da postupe sukladno članku 3. Odluke o odobravanju financijskih sredstava, odnosno da prije potpisivanja ugovora o financiranju dostave izmijenjeni Obrazac 2 - Proračun programa ili projekta (u privitku) s navedenim troškovima do visine odobrenog iznosa.
Potpisan i ovjeren Obrazac možete dostaviti skenirano putem e-maila na:
lana.orlic@punat.hr, poštom ili osobno.
 

Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2024. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 
 - Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u sportu (osigurano 32.000,00 €)

 - Prioritetno područje 2 – Programi razvoja civilnog društva (osigurano 28.000,00 €) 
 

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do 9. veljače 2024. godine do 15:00 sati.
 

Prijave koje pristignu dana 9. veljače 2024. godine nakon 15:00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima. Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju. 
 

Prijavu, obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju prijave potrebno je dostaviti Općini Punat, u pisarnicu (soba br. 6 - suteren), poštom ili u elektroničkom obliku dostavom skeniranih dokumenata na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr. Podnositelji prijave koja se podnosi elektroničkim putem na zahtjev Općine Punat dužni su dostaviti na uvid izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.
 

 

Svi prijavitelji na ovaj Natječaj dužni su prije prijave proučiti Upute za prijavitelje koje se nalaze u privitku i čine sastavni dio ovog Natječaja.
 

Zainteresirani podnositelji prijava dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Lane Orlić Brozić na broj telefona 051/855-600, radnim danom od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.
 
Tekst natječaja i sva potrebna dokumentacija - U PRILOGU