Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu

01.10.2019.
Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 109.Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i  godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna  („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) na 22. sjednici održanoj 24. rujna 2019. godine.