NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

24.01.2019.
Natječaji

Nakon provedenog natječajnog postupka u službu u JUO Općine Punat na radno mjesto vježbenika - komunalnog redara, primljen je kandidat Matej Noušak.

Zadnja izmjena na stranici: 11. veljače 2019. godine u 12:27 sati.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika – komunalnog redara u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. 
U “Narodnim novinama” broj 4/19 od dana 24. siječnja 2019. godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika -komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 1.2. (petak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Cjeloviti tekst poziva - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 24. siječnja 2019. godine u 14:10 sati, objavom poziva na provjeru znanja i sposobnosti.
 


Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica) za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 4/19 dana 11. siječnja 2019. godine.

Tekst Natječaja te opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se U PRILOGU: