Investicije

12.11.2014.


Projekt OŽIVLJEN KRAS podrazumijeva slijedeće investicijske aktivnosti:
 

RADOVI 


Maslinarski put 

Pastirska staza Prgon – Tri križi – predstavlja stari put koji postoji od pamtivijeka kojim su naši preci dolazili do svojih maslinika i zemlje koje su obrađivali. Također, navedeni put se koristi i kao Križni put u crkvenim obredima.


Obnova starih suhozida 
Stoljetni suhozidi koji označavaju granice vlasništva, odnosno međe zemljišnih čestica karakteristika su za naše kršno područje. Ovim projektom obnovilo bi se otprilike 600m porušenih, oštećenih ili maknutih suhozida koji graniče sa maslinarskim putom koji se uređuje.


Revitalizacija stare kapelice kao dijela Križnog puta  
Stara kapelica, koja postoji od početaka Križnog puta (otprilike 150 godina) dosada nije obnavljana ni uređivana i potrebna joj je hitna obnova. Kapelica je dimenzija otprilike 2,5 m2.


Uređenje vidikovca na lokaciji Tri križi  
Lokacija Tri križi imenovana je upravo iz razloga što se na tom mjestu nalaze 3 velika betonska križa koja »gledaju i paze« na cijeli Punat. S navedene lokacije seže pogled na naselje Punat, stare maslinike i prirodnu okolicu Punta. U posljednjih 30-ak godina razvoja turizma mnogobrojni su posjeti turista navedenoj lokaciji.


OPREMA 
Klupice, koje su nekad stale na putu od Prgona do Tri križi, ćemo ponovno postaviti uz put pošto je put dosta strm i želimo pružiti mogućnost odmaranja za sve posjetitelje kulturne baštine na putu. Tako će hendikepirani, starije osobe i obitelji sa djecom doći na put i imat će mogućnost odmaranja umjesto da put ne bi ni posjetile. Klupice će biti slićne onima iz prošlosti.