JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2022. GODINU

10.01.2022.
Natječaji

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2022. GODINI. 
 
Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2022. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 

  • Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u kulturi (osigurano 380.000,00 kuna)
  • Prioritetno područje 2 – Programi javnih potreba u sportu (osigurano 200.000,00 kuna)
  • Prioritetno područje 3 – Programi razvoja civilnog društva (osigurano 120.000,00 kuna) 

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do 14. veljače 2022. godine do 15:00 sati.

Prijave koje pristignu dana 14. veljače 2022. godine nakon 15:00 sati (bez obzira na način dostave) smatraju se zakašnjelima. Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju. 
 
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Punat ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PUNAT, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT s naznakom „NE OTVARAJ - Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge“. Prijavna dokumentacija može se dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr. Podnositelji prijave koja se podnosi elektroničkim putem na zahtjev Općine Punat dužni su dostaviti na uvid svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.
 
Svi prijavitelji na ovaj Natječaj dužni su prije prijave proučiti Upute za prijavitelje koje se nalaze u privitku i čine sastavni dio ovog Natječaja.

Zainteresirani podnositelji prijava dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Lane Orlić Brozić na broj telefona 855-600, radnim danom od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: lana.orlic@punat.hr.
 
Tekst natječaja i sva potrebna dokumentacija - U PRILOGU: