ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI PUNAT

21.09.2017.
Dokumenti

Sukladno odredbama Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo je ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI PUNAT.


Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Punat utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju predstavnika predstavničkog tijela Općine Punat, nositelja izvršne vlasti Općine Punat kao i članova radnih tijela Općine Punat, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani u obavljanju njihovih dužnosti. Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja drugih od Etičkog kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.
         
Etičkim kodeksom građane Općine Punat i opću javnost upoznaje se s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti. Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba. Etičkim kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog ponašanja te da se rješavaju potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Punat objavljen je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/2017)


PROPISI:

Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. do 2020. godine („Narodne novine“ broj 26/15)


Zadnja promjena na stranici: 5. listopada 2017. godine