Pravo na pristup informacijama - Anketa za građane

22.11.2017.
Novosti

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15) službenik za informiranje:
-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinaĉnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
-unapređuje naĉin obrade, razvrstavanja, ĉuvanja i objavljivanja informacija koje su sadrţane u sluţbenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
-osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. 

U cilju informiranja stanovništva kao i unapređenja korištenja dostupnih servisa te osiguranja neophodne pomoći korisnicima, službenik za informiranje Općine Punat omogućava vam sudjelovanje u kratkoj anketi s ciljem ispitivanja interesa građana za upotpunjavanje sadržaja i rada na području Općine Punat.

Anketu možete ispuniti OVDJE