ODBOR ZA NASELJE STARA BAŠKA

02.02.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 29. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije', broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 26. siječnja 2022. godine donosi Rješenje o izboru članova Odbora za naselje Stara Baška.


Članovi Odbora su:

Boris Sindičić - predsjednik
Iva Mihajić - članica
Damir Jevtić - članica
Miko Sindičić - član
Mate Sindičić - član


Odbor za naselje Stara Baška:

- prati razvoj naselja Stara Baška,

- predlaže mjere i odluke iz nadležnosti Općinskog vijeća za rješavanje raznih pitanja i unapređenje sveukupnog razvoja naselja Stara Baška,

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, drugim vijećnicima, odborima, općinskim načelnikom, zamjenikom općinskog načelnika i Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Punat radi donošenja i provođenja odluka Općinskog vijeća koje su vezane uz naselje Stara Baška,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. siječnja 2022. u 08:40 sati