II. Izmjene i dopune UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat

13.02.2020.
Prostorno planiranje

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna UPU 3 - građevinskog područja naselja N1 - Centralnog naselja Punat.

Zadnja izmjena na stranici 28. veljače 2020. godine objavom tekstualnog i grafičkog dijela UPU 3.
 


Jedinstveni upravni odjel Općine Punat temeljem članka 96. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i točki III. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat, KLASA: 350-02/18-01/06; URBROJ: 2142-02-03/11-19-20 od 03. lipnja 2019. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat.  
 
Javna rasprava  o Prijedlogu  II. Izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat  provest će se u razdoblju od 17. lipnja 2019. godine do zaključno 28. lipnja 2019. godine.
 
Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat. Javni uvid u Prijedlog UPU3 bit će moguć  i na web stranici Općine Punat, www.punat.hr    
 
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga II. Izmjena i dopuna UPU3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat  održat će se  dana 18. lipnja 2019. godine (utorak) u zgradi Općine Punat (Narodni dom-Velika sala) s početkom u 18,00 sati.