OGLAS ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PUNAT

22.05.2024.
Natječaji

Na temelju članka 29. i 19.  stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), općinski načelnik Općine Punat raspisuje

 
Oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
 
1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -  zamjena zbog duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 

NE OTVARAJ – oglas za imenovanje pročelnika/pročelnice
 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat“
 

na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat,
 

osobno ili preporučenom poštom, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave oglasa.
 

Općinski načelnik zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti oglas.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 22. svibnja 2024. godine.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.