Kolovoz 2022

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

29.08.2022.

Posljednja promjena na stranici 06.rujna 2022. godine objavom Odluke o poništenju - u prilogu.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

Natječaji

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Punat

28.08.2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 23. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Punat (KLASA: 024-05/22-01/5, URBROJ: 2170-31-01-22-5) općinski načelnik raspisuje 

Natječaji

JAVNA TRIBINA - EURO U HRVATSKOJ

26.08.2022.

Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske organizira javnu tribinu "Euro u Hrvatskoj" s obzirom na to da potrošači nisu dovoljno informirani o tijeku zamjene hrvatske kune eurom.
 

Javnu tribina „Euro u Hrvatskoj“ održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk, u utorak, 30. kolovoza 2022. godine s početkom u 10:30 sati.
 

Obavijesti

Javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području općine Punat za školsku godinu 2022./2023.

17.08.2022.

Objavljen je Javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za učenike srednjih škola s prebivalištem na području općine Punat za školsku godinu 2022./2023.
 
Pozivaju se svi učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Punat da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika za školsku godinu 2022./2023. u iznosu od 500,00 kuna.
 

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Statuta Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

16.08.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat - Savjetovanje je zatvoreno

16.08.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13,85/15, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

Postanite sudac porotnik za mladež Županijskog suda u Rijeci

10.08.2022.

          Voljni ste se okušati na dužnosti suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci? Svoju prijavu, najkasnije do ponedjeljka, 22. kolovoza 2022. godine u 13,00 sati, dostavite u Pisarnicu Općine Punat.  Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 855-691 kod savjetnice za imovinsko pravne i opće poslove Nataše Kleković.

Prilog: 
Obavijesti

JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

09.08.2022.

Objavljuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područne škole Punat.
Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 5. rujna 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine.

Obavijesti

Stranice