JAVNI POZIV ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE

09.08.2022.
Obavijesti

Objavljuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje školske sportske dvorane Osnovne škole “Fran Krsto Frankopan” Krk, Područne škole Punat.
Općina Punat poziva sve zainteresirane na iskazivanje interesa za korištenje Školske sportske dvorane Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk, Područne škole Punat (u daljnjem tekstu: dvorana) za razdoblje od 5. rujna 2022. godine do 21. lipnja 2023. godine.
Javiti se mogu svi zainteresirani klubovi i udruge, kao i ostale zainteresirane organizacije te grupe građana, koje na bilo koji način okupljaju mještane s područja Općine Punat.

Svi zainteresirani korisnici moraju podnijeti Zahtjev za korištenje dvorane, na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a kojeg se može preuzeti na službenoj web stranici Općine Punat i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Klubovi i društva s više grupa (sekcija) trebaju predati zahtjev po grupama (kadeti, juniori, seniori, i sl.). Više informacija pronađite u cjelovitom tekstu Javnog poziva.

 

Rok za predaju zahtjeva je do 24. kolovoza 2022. godine.
 

Ispunjen i ovjeren Zahtjev možete dostaviti putem e-maila na: lana.orlic@punat.hr ili na adresu Općine Punat.
 
Za sva dodatna pitanja ili nejasnoće obratite se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat putem e-maila: lana.orlic@punat.hr ili na broj telefona 051/855-600.