Postanite sudac porotnik za mladež Županijskog suda u Rijeci

10.08.2022.
Obavijesti

          Voljni ste se okušati na dužnosti suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci? Svoju prijavu, najkasnije do ponedjeljka, 22. kolovoza 2022. godine u 13,00 sati, dostavite u Pisarnicu Općine Punat.  Sve ostale informacije možete dobiti telefonom na 855-691 kod savjetnice za imovinsko pravne i opće poslove Nataše Kleković.
          S Obzirom da aktualnim sucima porotnicima Županijskog suda u Rijeci, ističe četverogodišnji mandat u srpnju ove godine, od Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, zatraženo je da se pokrene postupak imenovanja novih sudaca porotnika. Kako suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština temeljem prijedloga općinskih, odnosno gradskih vijeća, sindikata, udruga poslodavaca i gospodarske komore, Općina Punat  je osobe koje predlaže imenovati sucima porotnicima za mladež sa svog područja u obvezi dostaviti najkasnije do 15. rujna 2022. godine.
          Ovom prigodom važno je istaknuti kako se odredbe Zakona o sudovima koje se odnose na suce primijenjuju i na suce porotnike te kako sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača) te kako sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Budući da je riječ o sucima porotnicima za mladež za njih vrijedi odredba čl. 41. st. 2 Zakona o sudovima za mladež kojom je propisano da se isti imenuju iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. 
          Osobe koje Općinsko vijeće Općine Punat predloži imenovati sucima porotnicima za mladež obvezne su potpisati Izjavu, dostupnu u prilogu ove obavijesti, a kojom potvrđuju da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu članovi političke stranke niti se bave političkom djelatnošću, odnosno da ispunjavaju sve ostale zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika za mladež

Prilog: