POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA DRUŠTVENOJ GRAĐEVINI U STAROJ BAŠKI

29.08.2022.
Natječaji

Posljednja promjena na stranici 06.rujna 2022. godine objavom Odluke o poništenju - u prilogu.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju društvene građevine u Staroj Baški na k.č. 2290 k.o. Stara Baška odnosno izvođenje krovopokrivačkih radova.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU DRUŠTVENE GRAĐEVINE U STAROJ BAŠKI“
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 5. rujna 2022.godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.
 

Odluka o odabiru ponude ili poništenju dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju putem elektroničke pošte (e-mailom), objavom na internetskim stranicama, putem poštanskih usluga ili na drugi dokaziv način.