JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

14.05.2024.
Natječaji

Zadnja izmjena na stranici 14.05.2024. godine objavom Liste podnositelja prijava - u prilogu.

 

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška

Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. ovog Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom:
 
„Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“
na adresu:
OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat
 

Prijave se podnose najkasnije do 7. svibnja 2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Općina Punat ima pravo odustati od zakupa u svako doba prije potpisivanja ugovora o zakupu.
Izbor ponuda obavit će se javnim otvaranjem ponuda dana 7. svibnja 2024. godine u 13:00 sati u Maloj sali Narodnog doma u Puntu.
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat ili na telefon 051/855-689.