E- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat - ZATVORENO!

29.06.2016.

Otvara se e- savjetovanje o NACRTU ODLUKE O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT.

Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 29. lipnja do 29. srpnja 2016. god. u 12,00 sati . Sve primjedbe zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati.

Svoje primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na način da obrazac osobno predate u pisarnici Općine Punat, dostavite poštom ili putem elektroničke pošte.