E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi - Savjetovanje je zatvoreno

16.04.2024.

Odlukom o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi mijenja se članak 30. stavak 1. na način da se omogućuje pravo na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima mirovina koji imaju i drugi prihod osim mirovine, pod uvjetom da iznos ukupnih prihoda korisnika ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
 
U prilogu donosimo prijedlog akta te vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-Savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti službenici Lani Orlić Brozić, pisanim putem na e-mail adresu: lana.orlic@punat.hr, telefonski na broj: 051/855-600 ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 16. svibnja 2024. godine.