E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora - ZATVORENO!

28.06.2016.

Otvara se e- savjetovanje o NACRTU ODLUKE O ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA.

Pozivamo vas da se uključite u e-savjetovanje koje je otvoreno od 28. lipnja do 28. srpnja 2016. god. u 12,00 sati . Sve primjedbe zaprimljene nakon tog roka neće se razmatrati.

Svoje primjedbe, prijedloge i sl. pozvani ste davati putem priloženog obrasca za sudjelovanje u savjetovanju na način da obrazac osobno predate u pisarnici Općine Punat, dostavite poštom ili putem elektroničke pošte.