E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

16.09.2022.

              Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
              Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.
              U prilogu Vam donosimo Prijedlog I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2022. godinu s projekcijama za razdoblje 2023. - 2024. godine  te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu opcina@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 

Savjetovanje ostaje otvorenim do 16 listopada 2022. godine.