E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe - Savjetovanje je zatvoreno

31.12.2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
   U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju i naplati ekološke pristojbe te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 31. siječnja 2022. godine.