E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat - Savjetovanje zatvoreno

10.01.2022.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 
                Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat putem spremnika od pojedinog korisnika te prijevoza i predaje tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu otpada.
Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.
                U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju.

Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu anamarija.rimay@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 10. siječnja 2022. godine.

Savjetovanje je zatvoreno 10. siječnja 2022. godine