E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu - Savjetovanje je zatvoreno

28.09.2021.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13, 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.

Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo.
U nastavku Vam donosimo prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za razdoblje 2022. - 2023. godine, III. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2021. godini i II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Punat za 2021. godinu.

Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.

Savjetovanje ostaje otvorenim do 28. listopada 2021. godine.

Savjetovanje je zatvoreno 28. listopada 2021. godine, Izvješče o provedenom savjetovanju se nalazi u PRILOGU

Hvala na sudjelovanju!