E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi - savjetovanje je zatvoreno 8.03.2021. godine

15.02.2021.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata, kada se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.
Donošenju nove Odluke o komunalnoj naknadi pristupilo se radi bolje preglednosti, a s obzirom da je Odluka već imala dvije izmjene i dopune („Službene novine Primorsko goranske županije“, broj 42/18, 7/19 i 21/20). Ovom Odlukom određuju se: područja zona u Općini Punat u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zone (Kz) za pojedine zone, koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, način i rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. Ovom izmjenom Odluke brisane su odredbe koje su propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu te nisu u djelokrugu odlučivanja predstavničkog tijela. Pojedine odredbe odluke dodane su kako bi se ista mogla lakše primjenjivati.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s Prijedlogom Odluke o komunalnoj naknadi te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 
 
U prilogu Vam donosimo Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi te Vas pozivamo da sudjelujete u ovom savjetovanju svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u E-savjetovanju. Za sve dodatne upite možete se obratiti pisanim putem na e-mail adresu natasa.klekovic@punat.hr ili patricija.polonijo@punat.hr ili poštom na adresu Općine Punat, Novi put 2, 51521 Punat.
 
Savjetovanje ostaje otvorenim do 5. ožujka 2021. godine.