Kolovoz 2023

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

23.08.2023.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta odnosno izvođenje građevinsko- obrtničkih radova, nabava i postavljanje dječjih igrala, hortikultura, hidroinstalacije i elektroinstalacije, sukladno Glavnom arhitektonskom projektu za izvođenje radova, broj projekta: 21_21_GP, izrađenog od AO16, D.O.O., Krešimirova 1, Rijeka i priloženim troškovnicima.
 

ROK ZA DOSTAVU PONUDE:

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 20. rujna 2023.godine (srijeda), do 12:00 sati.
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA

23.08.2023.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina
 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom

«NE OTVARATI- za natječaj»
 

Natječaji

LJETNA ŠKOLA GLAGOLJICE

09.08.2023.

Ljetna škola glagoljice održat će se od 10. do 14. kolovoza 2023. godine u Narodnom domu u Puntu.
Na Ljetnoj školi glagoljice polaznici upoznaju kulturnu baštinu otoka Krka i nematerijalnu hrvatsku kulturnu baštinu. Polaznici su aktivno uključeni u rad škole učenjem slova i brojeva, upoznavanjem s glagoljskom baštinom otoka Krka i značenjem Krka u pojavnosti glagoljice.
Svi zainteresirani mogu se prijaviti na broj telefona: 091/5093-781 (Damir Kremenić)

Obavijesti