JAVNA PRIZNANJA - POZIVNI NATJEČAJ 2023.

01.08.2023.
Obavijesti

Na temelju članka 16. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17) općinski načelnik Općine Punat objavljuje
 

POZIVNI NATJEČAJ RADI PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE PUNAT ZA 2023. GODINU. 
 

Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama neovisno o njihovom prebivalištu, u pravilu za Dan Općine Punat, 30. studenog,  radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Punat, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za promicanje aktivnosti koje su k tome usmjerene.
 

Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Punat“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Punat, NOVI PUT 2, 51521 PUNAT  
     
ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA JE NAJKASNIJE DO 30. RUJNA 2023. GODINE.

Tekst natječaja - U PRILOGU