Listopad 2020

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat

28.10.2020.

Raspisan je natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto "Referent - komunalni i prometni redar" na neodređeno vrijeme. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu - referent-komunalni i prometni redar“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA BOŽIĆNICU ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

22.10.2020.

Objavljen je Javni poziv za podnošenje prijave u svrhu ostvarivanja prava na božićnicu za umirovljenike i osobe starije od 65 godina. 
 
Umirovljenici koji su ostvarili pravo 2019. godine samo ispunjuju obrazac, dok oni koji se prijavljuju prvi put uz ispunjeni obrazac moraju dostaviti: presliku osobne iskaznice (obostrano), odrezak od mirovine ili potvrdu banke ili HZMO o isplati mirovine za prethodni mjesec te presliku kartice računa s podatkom o IBAN-u. 

Obavijesti

OBAVIJEST RODITELJIMA - BOŽIĆ 2020. GODINE

21.10.2020.

Općina Punat već tradicionalno i ove godine priprema podjelu poklon paketa za djecu u sklopu obilježavanja nadolazećih blagdana, stoga molimo roditelje DJECE ROĐENE OD 1.12.2014. GODINE DO 1.11.2020. GODINE, KOJA NISU OBUHVAĆENA PROGRAMIMA VRTIĆA DV „KATARINA FRANKOPAN“ - PODRUČNOG VRTIĆA PUNAT I DV „SV. MALE TEREZIJE“ - KOD ČASNIH SESTARA da osobno prijave svoju djecu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat najkasnije do 20. studenog 2020. godine.

VAŽNO!

Obavijesti

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA - OBJAVA LISTE PODNOSITELJA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

13.10.2020.

Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. Lista se nalazi U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 13. listopada 2020. godine u 14:50 sati.


Natječaji

III. IZMJENA I DOPUNA UPU 3 – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA N1 - CENTRALNO NASELJE PUNAT

09.10.2020.

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj 33/20).
 O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Općine Punat.  

Prostorno planiranje

Stranice