JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA - OBJAVA LISTE PODNOSITELJA KOJI ISPUNJAVAJU TRAŽENE UVJETE

13.10.2020.
Natječaji

Povjerenstvo za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta donosi LISTU podnositelja prijava koji ispunjavaju tražene uvjete za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta. Lista se nalazi U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 13. listopada 2020. godine u 14:50 sati.


 

Objavljuje se JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA na području općine Punat. Prijave na Poziv s traženom dokumentacijom navedenom u točki V. Javnog poziva  dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom pošiljkom u roku 8 dana od dana objave poziva s naznakom: „Javni poziv za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta – ne otvarati“ na adresu: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat. 
Prijave se podnose najkasnije do 2. listopada 2020. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.
Tekst javnog poziva i skice - U PRILOGU: