POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA IZGRADNJU STANOVA PO PROGRAMU POS-a

07.04.2014.
Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA IZGRADNJU STANOVA
PO PROGRAMU POS-a

Skinite pdf: