POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA

04.11.2014.
Natječaji

Objavljuje se POZIV za dostavu ponuda za asfaltiranje dijela ulice Ivana Gorana Kovačića
- lokacija ispred dječjeg vrtića "Lastavica".

Svrha poziva je dobivanje najboljeg i najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova.
Poziv sadrži i potrebne obrasce za ponuditelje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja najkasnije do
21. studenoga 2014. do 12,00 sati.